Översikt:

Liselott är jurist och har över 25 års erfarenhet som rådgivare för kunder inom ett brett spektrum av varumärkesfrågor, inklusive internationell portföljhantering, säkerställande av att användning och registrering av rättigheter inte krockar med äldre rättigheter samt hantering av ansökningar om varumärkesregistrering. Hon är en utmärkt förhandlare och har en naturlig förmåga att ge tydliga råd i konfliktfrågor.

Hennes nuvarande kundportfölj innehåller klienter inom olika verksamheter, men hon har speciell erfarenhet inom kosmetik, mode, mat och dryck samt fordonsindustrin.

Erfarenhet:

  • Lett personal och utvecklat rutiner för avdelningen för varumärkes- och mönsterhantering från start på två advokatbyråer i Stockholm
  • Hanterat många stora och globala varumärkesportföljer för internationella företag
  • Varit involverad i revision och ändringar av EUIPO:s interna riktlinjer avseende mönster som medlem av mönsterkommittén i organisationen MARQUE