Varför är det bra att ha en varumärkesregistrering?

Varumärken är en värdefull affärstillgång. Dina varumärken är det som skiljer dig eller ditt företag från dina konkurrenter. När dina kunder ser ditt varumärke/kännetecken, associerar de till dig och ditt företag och så skapas en igenkänning. Ditt varumärke är alltså synonymt med ditt rykte, goodwill och image. Om du har spenderat mycket tid och pengar på att marknadsföra ditt varumärke  rekommenderar  vi att du också registrerar ditt varumärke och skapar förutsättningar för ett hållbart ensamrättsligt skydd.

Varför registrering – kan jag inte bara använda mitt varumärke?

Ett registrerat varumärke ger dig rätt att använda varumärket för de varor/tjänster som det är registrerat för och du får också rätt att hindra andra från att använda samma eller förväxlingsbart likt kännetecken för identiska eller relaterade varor/tjänster. Att skaffa en registrerad rättighet har också följande fördelar:

•   En varumärkesregistrering kan användas för att visa upp ditt företag och dess erbjudande – en marknadsföringsfördel som också hjälper till att avskräcka andra från att komma för nära ditt varumärke. Det fungerar som en varningsflagga!

•   Registrering fungerar som bevis på din rättighet. I en situation där du har att bevisa att du var först med att använda ett specifikt varumärke, är det enklare att ta fram ett registreringsbevis än att leta fram användningsmaterial för det aktuella varumärket.

•   Ett registrerat varumärke är en tillgång som kan säljas eller licensieras ut. För ett företag kan ett varumärke tas upp i balansräkningen som en tillgång.

•   Om du vill agera mot någon aktör på sociala medier som olovligen använder ditt varumärke, krävs i de flesta fall att du kan visa att du är innehavare till ett registrerat varumärke.

Ett varumärke är giltigt i 10 år efter registreringen och kan därefter förnyas vart tionde år så länge varumärket är av intresse för företaget. Registreringsskyddet är alltså inte tidsbestämt.

Tänk på registrering som ett försäkringsskydd – du skulle inte lämna ditt hem oförsäkrat, så varför lämna ditt företag utan värdefullt skydd för dess kärntillgångar?

När ska jag söka registreringsskydd?

Så snart du vet vilket varumärke du vill använda, bör kontroller göras så att varumärket inte används eller är registrerat av annan. Om sådana undersökningar visar att varumärket är ”fritt”, bör en ansökan lämnas in i relevant territorium. Ett varumärke behöver inte redan vara i bruk för att en ansökan om registrering ska kunna lämnas in, men i vissa jurisdiktioner kan du behöva bevisa att varumärket används innan registreringsbevis utfärdas. Det är faktiskt mycket viktigt att du så snart som möjligt lämnar in en ansökan för att förhindra att en annan aktör hinner före med en ansökan för ”ditt” märke. Det kan bli en lång och kostsam procedur att i ett sådant läge bevisa att tredje man var i ond tro och att du är berättigad till varumärket i fråga.

Hur bär jag mig åt för att erhålla registreringsskydd?

För att erhålla registrering för ditt varumärke, måste du lämna in en varumärkesansökan till den nationella varumärkesmyndigheten i det land där du vill registrera varumärket – i Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV). Det finns också system där fler än ett land omfattas av en varumärkesansökan – ett sådant exempel är EU-varumärkessystemet. En ansökan om registrering täcker då samtliga EU-länder. Ansökan granskas av respektive myndighet för att kontrollera att märket är registrerbart, eftersom det i de flesta länder inte är möjligt att registrera ett märke som är beskrivande eller innehåller värdeord. Vissa länder motanför också äldre, förväxlingsbara rättigheter som hinder mot registrering.

Varför anlita ombud när jag kan lämna in en varumärkesansökan själv?

En varumärkesregistrering omfattar varor och tjänster som delas in olika klasser. Klassificeringssystemet kan tyckas enkelt men det är komplicerat och A och O är att du får en registrering som skyddar din verksamhet. Ombud har erfarenhet av att klassa varor/tjänster utifrån ditt bolags verksamhet och kan hantverket som krävs för att ett fullgott registreringsskydd ska erhållas.

Dessutom är det viktigt att du söker skydd för korrekt varumärke och variationer av detsamma, såsom logotyper. När överväganden om vad som ska ansökas om ska göras, är det ovärderligt att ha hjälp av en expert med betydande kommersiell medvetenhet och strategisk insikt. Vi på Barker Brettell är verkligen stolta över vår kunskap inom området och hjälper er gärna!

Tid är pengar och pengar kan sparas genom att söka råd i immaterialrättsfrågor innan en ansökan lämnas in. Skyddsomfånget på en varumärkesansökan kan inte utökas när ansökan väl har lämnats in och om man missat varor/tjänster etc., behöver en helt ny ansökan lämnas in.

Varför Barker Brettell Sweden AB?

Våra varumärkesjurister har lång erfarenhet av att förbereda och lämna in varumärkesansökningar, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi har ett stort nätverk av internationella kontakter som vi kan ta hjälp av vid varumärkesfrågor utanför EU. Vi vill arbeta nära våra klienter så vi får en detaljerad kunskap om verksamhet, mål, visioner och vägen dit. Då kan vi hjälpa våra kunder på bästa sätt genom skräddarsydd rekommendation och vägledning för att skapa en stark varumärkesplattform och –strategi framåt. Vi vill använda vår erfarenhet för att ge dig det bredaste varumärkesskyddet vi kan, för att skapa en skyddssfär runt ditt varumärke som skulle vara svårt för en tredje part att lyckas bryta.

Share