Översikt:

Malin har lång erfarenhet som internt patentombud, i stora internationella företag liksom mindre start-ups. Hon har också arbetat tätt ihop med en mångfald av kunder som rådgivare.

Malin har jobbat inom många olika teknologier, med allt från enkel mekanik till komplicerade algoritmer. Några exempel är medicinska implantat, additiv tillverkning, robotmjölkning, och fintech – hon är specialist på att ”patentera det opatenterbara”.

Malin uppskattar de olika aspekterna av patentarbete, och jobbar gärna med allt från utarbetande och drivande av patentansökningar till intrångsanalyser, freedom to operate, validitetsanalyser, invändningar och tvister – hon är auktoriserad European Patent Litigator vid den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Malin har varit involverad i mer än hundra invändningsärenden vid EPO, men hennes passion är att hjälpa mindre företag utan intern IP-kompetents till en kostnadseffektiv resursanvändning inom IP-området.

Erfarenhet:

  • Patentombud på global IP-byrå, med fokus på Europa, USA och Asien
  • Internt patentombud på DeLaval, involverad i många invändningsärenden och tvister i Europa
  • Internt patentombud på Optillion, ett snabbväxande IT-start-up
  • Patentingenjör på Patent- och Registreringsverket (PRV)