Översikt:

Linn är jurist och specialiserad inom immaterialrätt med över 16 års ombudserfarenhet. Linn arbetar främst med varumärkes- och designrätt innehar auktorisation som europeiskt varumärkes- och designombud och svenskt IP-ombud. Linn har omfattande erfarenhet av rådgivning inom lokalt och internationellt varumärkesskydd och arbetar inom alla delar av varumärkesrätten inklusive registreringsbedömningar, förundersökningar, invändningar och hävningsärenden, portföljhantering samt strategisk rådgivning. Hon arbetar för klienter inom en mängd olika områden men har särskild erfarenhet av rådgivning till klienter inom mat och dryck, tobak, informationsteknologi och medicinteknik.

Erfarenhet:

  • Managing a global trade mark portfolios for international corporate companies
  • Successfully coordinating a ‘same day’ simultaneous filing of 185 trade mark applications in 80 countries
  • Extensive experience in advising clients on, and successfully registering, international design right protection