Översikt:

Henrik har bred erfarenhet av att rådge kunder inom bioteknologi, livsvetenskaper, medicinsk utrustning och telekommunikation, utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar och besvär.

Han arbetar med en mångfald av kunder, från startups till stora internationella företag och har särskilt erfarenhet inom livsvetenskaper och den medicinska sektorn, universitet och spin-out-företag.

Erfarenhet:

  • Arbetat nära läkemedelsutvecklingsföretaget Tikomed AB som deras IP-rådgivare.
  • Inhyrt patentombud hos stor pacemakertillverkare, arbetar med dess europeiska patentportfölj och utarbetar och handlägger patentansökningar.
  • Tidigare delägare och styrelseordförande i patentbyrå i Uppsala.